Home Web Backend PHP Cơ Bản

PHP Cơ Bản

PHP cơ bản giúp các bạn làm quen ban đầu với ngôn ngữ lập trình này. Trước khi bắt tay vào học PHP cơ bản yêu cầu các bạn phải học trước HTML và CSS thật thành thạo đã nha.

Hello world – Bài 5

0
Echo và Print Echo và Print được sử dụng để xuất bản kết quả ra trình duyệt. Tuy nhiên chúng không hoàn toàn giống nhau. Echo thì nhanh hơn Print...

Cú pháp cơ bản trong php – Bài 4

0
Thẻ đóng mở php Thật ra cặp thẻ đóng mở của php thì có rất nhiều cách ví dụ như : <? ...

Phần mềm để viết code – Bài 3

0
Hiện nay có rất nhiều phần mềm để viết code có thể kể đến như : PHPDesigner, e Editor, Sublime text 3, Notepad ++ ... Bạn có thể chọn...

Cài đặt phần mềm Xampp – Bài 2

0
Khác với HTML ( có thể xuất lên trình duyệt luôn sau khi viết ) với PHP thì cần có một server ảo để xữ lý các câu lệnh...

Giới thiệu về PHP – Bài 1

0
1 . PHP là gì ? Không cần dài dòng mất thời gian, tôi khẳng định chắc chắn rằng khi các bạn tìm đến khóa học này chắc các bạn...
- Advertisement -

Bài mới nhất

Các kiểu dữ liệu trong php – Bài 7

0
Trong php có tất cả là 7 kiểu dữ liệu INT Boolean Số Thực (float, double) Chuỗi (String) Mảng (Array) NULL Đối tượng (Ọbject)  

Biến ( Variables ) và hằng trong php – Bài 6

0
Biến trong PHP Cách đặt tên biến Biến bắt buộc phải bắt đầu bằng ký hiệu $ (dấu đô la), ví dụ : $bien Biến...

Hello world – Bài 5

0
Echo và Print Echo và Print được sử dụng để xuất bản kết quả ra trình duyệt. Tuy nhiên chúng không hoàn toàn giống nhau....

Cú pháp cơ bản trong php – Bài 4

0
Thẻ đóng mở php Thật ra cặp thẻ đóng mở của php thì có rất nhiều cách ví dụ như : ...

Phần mềm để viết code – Bài 3

0
Hiện nay có rất nhiều phần mềm để viết code có thể kể đến như : PHPDesigner, e Editor, Sublime text 3, Notepad ++...