Echo và Print

Echo và Print được sử dụng để xuất bản kết quả ra trình duyệt. Tuy nhiên chúng không hoàn toàn giống nhau. Echo thì nhanh hơn Print về xử lý, echo thì không trả về giá trị còn print trả về một giá trị. Trong suốt seri php cơ bản này chúng ta sử dụng echo .

Xuất bản ra trình duyệt với dòng chữ : Hello world

Sau khi  cài đặt phần mềm Xampp ở bài trước, chúng ta sẽ tạo một dự án trong folder htdocs theo đường dẫn D:\xampp\htdocs (Do tôi cài đặt Xampp ở ổ đĩa D) với tên dự án là folder hocphpcoban và trong folder hocphpcoban ta tạo một file có tên là index.php.
Trong file index.php gõ đoạn code sau :

<?php echo "Hello world" ; ?>

Khi bạn gõ vào trình duyệt http://localhost/hocphpcoban sẽ cho kết quả như hình dưới :
(Nhớ đừng quên bật Xampp lên nha :)))

Kết bài

Qua bài này chúng ta biết được cách tạo một dự án và gõ một câu lệnh php và chạy nó trên trình duyệt. Các bạn thấy có dể không

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here